Scan Informacione Tehnologije D.O.O.

Primedbe i sugestije

Poštovani kupci,

Ukoliko ste kupili bilo koji uređaj iz naše ponude i imate problem, na raspolaganju Vam stoji naša SERVICE CALL CENTER na telefon +381 11 38 35 349 svakog radnog dana od 08h do 18h i subotom od 10 do 14h ili slanjem poruke na e-mail: servis@scanit.rs

Obaveštenje o načinu i mestu prijema reklamacija

Potrošač može da izjavi reklamaciju radi ostvarivanja svojih prava usled nesaobraznosti robe iz ugovora i prava po osnovu garancije, kao i zbog pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka, na sledeće načine: usmeno, telefonskim putem, pisanim putem, elektronskim putem, odnosno na trajnom nosaču zapisa, uz dostavu računa na uvid ili drugog dokaza o kupovini (kopija računa, slip i sl.).

Beograd, Ucitelja Milosa Jankovica 2 , Zvezdara

Sugestije i reklamacije sa priloženim dokazima, možete podneti popunjavanjem forme na kontakt strani